t

Gala lietotāja licences līgums

Gala lietotāja licences līgums

Tas ir juridisks līgums, kas noslēgts starp jums, gala lietotājs un Wondershare Software co., Ltd. un tā meitasuzņēmuma Wondershare Software (H.K.) Co., Ltd., izstrādātāju programmas ("Wondershare"), izstrādātāju programmas ("Wondershare"), attiecībā uz Wondershare produktiem ("programmatūra") lietošanu. Uzstādot šo programmatūru, jūs piekrītat ievērot šī līguma noteikumus.

1. LICENCES PIEŠĶIRŠANA
Wondershare piešķir jums (fizisku personu) atceļamu, personiskās, neekskluzīvu un tālāk nenododamu tiesības instalēt un aktivizēt programmatūru divos datoros, atdala vienīgi paredzēta personiskai un nekomerciālai lietošanai, ja vien jūs tirdzniecības, licenci esat iegādājušies no Wondershare. Šo programmatūru koplietošana ar citām personām, vai ļaut citām personām skatīt saturu šo programmatūru, ir pretrunā ar šo licenci. Jūs nedrīkstat programmatūru pieejamu tīklā, vai jebkādā veidā nodrošinātu programmatūru vairākiem lietotājiem, ja vien esat iegādājies pirmo reizi vismaz vairāku lietotāju licence no Wondershare.

2. AUTORTIESĪBU
Programmatūra pieder Wondershare un aizsargā autortiesību likums un starptautiskie autortiesību līgumi. Jūs nedrīkstat dzēst vai slēpt jebkāda īpašumtiesību paziņojumus, etiķetes vai atzīmes no programmatūru.

3. IEROBEŽOJUMI PAR LIETOŠANU
Jūs nedrīkstat, un jūs nedrīkstat ļaut citiem () pretēja inženieris, dekompilēt, atšifrēt, atšifrēt, izjaukt, vai jebkādā veidā atvasināt pirmkodu no programmatūru; (b) pārveidot, izplatīt vai radīt atvasinātus darbus no programmatūru; (c) kopiju (izņemot vienu rezerves kopiju), izplatīt, publiski parādīt, nodot, pārdot, izīrēt, iznomāt vai citādi izmantot šo programmatūru.

4. VĀKS CD.
Reproducēšanas un izplatīšanas Wondershare dažādu segtu CDs saistīta žurnālos publicēto programmatūru (novērtējuma kopija) ir atļauti. Tomēr žurnāls ar CD kopija tiek prasīts nosūtīt Wondershare programmatūru.

5. TERMINS
Šīs licences ir spēkā līdz tā izbeigšanai. Jūs varat pārtraukt jebkurā brīdī, iznīcinot programmatūru, kā arī visas kopijas. Šī licence arī tiks pārtraukta, ja jūs neizpildāt kādu terminu vai apstākļiem šā nolīguma. Šādi izbeidzot, jūs piekrītat iznīcināt programmatūru, kā arī visas kopijas.

6. NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS.
WONDERSHARE PROGRAMMATŪRAS NEGARANTĒ, KA PROGRAMMATŪRA IR BEZ KĻŪDĀM. VEXIA PROGRAMMATŪRAS NOLIEDZ VISAS CITAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PROGRAMMATŪRU, NEDZ IZTEIKTAS, NEDZ DOMĀTAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN TREŠĀS PUSES TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTS ATTEIKTIES NO NETIEŠAS GARANTIJAS VAI IEROBEŽOJUMI, CIK ILGI NETIEŠĀS GARANTIJAS VAR TURPINĀTIES, VAI NOTEIKT IZŅĒMUMUS VAI IEROBEŽOT NEJAUŠOS VAI IZRIETOŠOS ZAUDĒJUMUS, TĀPĒC IEPRIEKŠMINĒTIE IEROBEŽOJUMI VAI IZŅĒMUMI VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES. ŠĪ GARANTIJA JUMS SNIEDZ KONKRĒTAS LIKUMĪGAS TIESĪBAS, BET JUMS VAR BŪT ARĪ CITAS TIESĪBAS, KAS ATŠĶIRAS JURISDIKCIJU KOMPETENCI.

7. VALDOŠAIS.
Jebkuru noteikumu, kas šīs licences anulēšanas, ja puses vienojas, ka šādas spēkā neesamības atlikušās daļas šīs licences derīgumu neietekmē.

8. NEKĀDU ATBILDĪBU PAR IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ WONDERSHARE PROGRAMMATŪRU VAI TĀS PIEGĀDĀTĀJI IR JUMS IR ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, JEBKURA VEIDA, KAS IZRIET NO PIEGĀDI, VEIKTSPĒJU VAI IZMANTOT PROGRAMMATŪRU, PAT JA WONDERSHARE PROGRAMMATŪRA IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. EVENT WILL WONDERSHARE SOFTWARE ATBILDĪBU PAR JEBKURU PRASĪBU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI LĪGUMS, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA VAI CITA TEORIJA, ATBILDĪBAS, NEPĀRSNIEDZ LICENCES NODEVU, KO MAKSĀ JUMS, JA TĀDI IR.

APSTIPRINĀJUMU, UZSTĀDOT ŠO PROGRAMMATŪRU, JŪS ATZĪSTAT, KA ESAT IZLASĪJIS UN SAPRAST PRIEKŠGALĀ IET UN KA JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT TĀ NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS. JŪS ARĪ PIEKRĪTAT, KA ŠIS LĪGUMS IR PILNĪGA UN EKSKLUZĪVA PAZIŅOJUMU PAR PUŠU VIENOŠANOS UN AIZSTĀJ VISU PIEDĀVĀTO VAI IEPRIEKŠĒJAS VIENOŠANĀS, MUTISKU VAI RAKSTISKU, UN VISAS CITAS VIENOŠANĀS STARP PUSĒM ATTIECĪBĀ UZ ŠEIT APRAKSTĪTAJIEM LICENCI.

Augšpusē